Så här gör du för att bli medlem....

Betala 400 kr (f.o.m. 2014), 50 kr för familjemedlem på Bankgiro: 5685-2544  (riksklubbens bankgiro)

Skriv i meddelande...... namn adress och klubb SSF/Övre Norrbotten.