Injagningskompendium

SSF tillhanda håller ett komplett kompendium ”Injagning av skällande fågelhundar”

En traditionell jaktform efter tjäder och orre med trädskällare. Där raserna Finnspets och Norrbottenspets används

 

 

Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av valp till de första jaktturerna har fått lysande recensioner i jaktpress.

 

Så här skrev Jägareförbundets tidskrift Svensk Jakt.

 

” En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”.

 

Författare är Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren. Illustrationer av Leif Holmqvist. Faktagranskare är Staffan Forslund, Stig Brännvall och Per-Alrik Frohm.

 

Finns att köpa hos sekreteraren SSF/ÖN

gunilla.falk2@spray.se  070-5485254

Pris:

SSF medlem 100 skr.

Icke medlem 250 skr