Lokalklubbens vandringspris 2013

2013 års vinnare och 10:e inteckningen i vårt vandringspris tog:

Tallens Kiri SE 24647/2010 Född: 2010-03-08

Ägare: Kid-Benny Eriksson Vuollerim

Utställning: Jokkmokk 2013-02-09 Exc. ; cert; BIR 4 p

Jaktprov: Porjus-Jokkmokk 2013-10-06 0 utl. 48 p 0p

Porjus-Jokkmokk 2013-10-19 2 utl. 68 p 1p ___________________________________________________________

Summa 5p

Detta innebar att Kiri tog sin andra inteckning, då hon även vann år 2011.

Stort grattis till Kiri och Kid-Benny!

Lokalklubbens vandringspris 2012

 

2012 års vinnare och 9:e inteckningen i det nya priset tog:

 

KaitumDalens  Tikka            S34733 / 2009

 

Född:          2009 – 04 - 26

Ägare:         Yvonne Ramstad ,  Kainulasjärvi

Utställning:  Pajala                2012 – 02 - 04     Exc. ,  ck  BIR    4p

Jaktprov:    Pajala  utlyst       2012 – 08 - 18     3 utl.    54p       1p

                  Pajala  utlyst       2012 – 08 - 19     3 utl.     64p      1p

Summa:                                                                                  6 p

                                                                                                                                                                                                                                      

 

Det var stenhårt detta år, då även Tikkas kullsyster KaitumDalens Milla slutade på samma poäng. Nu fick Tikka segern, då hon tog sina meriter tidigare på året d.v.s hon var yngre än Milla när hon lyckades på utställning och jaktprov.

Lokalklubbens vandringspris 2011

 

Tallens Kiri S24647/2010

Född:         2010-03-08

Ägare:        Kid-Benny Eriksson

Utställning: Jokkmokk           2010-04-03       Exc. ck              4 p

Jaktprov:   Porjus utlyst        2011-10-08       1:a pris  85 p     8 p

                Jokkmokk rörligt   2010-11-08       3:e pris  61 p     2 p

Summa:                                                                               14 p   

 

Lokalklubbens vandringspris 2010

 

Kiira    S59194/2008

Född:          2008-08-17

Ägare:        John Wallberg Tärendö

Utställning: Jokkmokk         2010-02-06      1 Jkl ck BIR BIS     5 p

Jaktprov:    Porjus utlyst      2010-10-30      2:a pris  71 p       5 p

                 Tärendö rörligt  2010-10- 27     3:e pris 55 p         2 p

Summa:                                                                           12 p