Jaktprov 2014 SSF/Övre Norrbotten

Jaktprov 2014 SSF/Övre Norrbotten

 

16-17/8 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Ove Sjöström, Polhemsg. 3 983 33 Malmberget. Provledare Ove Sjöström Jan Engman

 

23-24/8 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Kent Renlund, Abborrvägen 5 983 34 Malmberget. Provledare Kent Renlund

 

11-12 /10 Kiruna/Vittangi Klubbmästerskap Anm.mot: Mats Thorneus, Lärkvägen 27 981 37 Kiruna. Provledare Mats Thorneus

 

18-19/10 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Jörgen Estholm, Åkaregatan 15 983 33 Malmberget. Provledare Jörgen Estholm

 

25-26/10 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Roger Strandelin, Klarinettstigen 6 982 35 Gällivare. Provledare Roger Strandelin Gunilla Falk

 

5-6/11 Kiruna/Vittangi Anm.mot: Johan Lehmivaara, Kyrkogatan 3 980 10 Vittangi. Provledare Johan Lehmivaaara

 

 

 

Rörliga jaktprov

Medlem i SSF som vill pröva sin hund på rörligt jaktprov kan under hösten vända sig till provledarna, som lämnar anvisningar om anmälningsförfarande m.m

Provledare för rörliga jaktprov:

Roger Standelin Klarinettstigen 6 982 35 Gällivare tel. 0970/15229

Kent Renlund

Roger Strandelin är anmälningsmottagare för rörliga prov

 

För samtliga prov – ordinarie som rörliga – gäller följande:

Startavgiften är 400 kr per jaktprovsstart på utlysta prov. I samband med anmälan betalas samtidigt in 300 kr på bg 5937 – 0841 dock senast tio dagar före första provdag.

Startavgiften är 350 kr för ett rörliga prov. Här inbetalas 250 kr vid anmälningstillfället till bg 5937 – 0841. Rörliga prov: anmälan och betalning (250:-)senast 3 dagar före avsedd provdag.

Vid en anmäld hund betalar hundägaren den faktiska kostnaden..

Skriftlig anmälan som är bindande ( gäller utlysta prov ) skall vara poststämplad senast 14 dagar före första provdag.

 

OBS ! Vid inbetalningen skall det framgå vilket sorts prov det gäller samt vilken hund som skall prövas. Rörliga prov och utlysta prov hålls åtskilda, så anmäl till rätt sorts prov. OBS !

 

Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas eller att hunden blir sjuk, där veterinärintyg erfordras. Vid ej utnyttjande av erbjuden start vid rörligt jaktprov uttages en administrativ avgift på 100 kr/prov för att få utbetalt innestående avgift skall kontakt tages med kassör före 10/12-2010 annars tillfaller startavgiften klubben.

 

Bekräftelse om start:

Anmälande hundägare skall i samband med anmälan till utlyst prov uppge telefonnummer på vilket arrangören kan nå vederbörande för bekräftelse om start .

Lottning: För närmare upplysningar om provledare och tidpunkt kontakta anmälningsmottagaren.

 

Turordning

Ordinarie och rörliga prov

  • Lokalklubbens egna hundar

  • Hundar från andra lokalklubbar

  • Hundar från Norden

D.v.s lokalklubbens egna hundar har företräde och går i första hand vid ”överanmälan”.

Obs ! Det åligger hundägaren att ha jakträtt eller löst träningskort för hunden inom provområdet och provdatumet.

 

Brukande av vapen vid jaktprov

Vapen får medföras oladdat på SSF/Övre Norrbottens jaktprov. Provobjekt får ej fällas undereller efter provet. Provledaren och domaren kan ge tillstånd att använda ( bruka ) vapnet om hundföraren har jakträtt på området – gäller mård, mink, räv samt mårdhund. Hund skallkopplas upp efter provets slut och hållas kopplad tills domaren avlämnats i hemmet ( rörliga prov ) eller vidsamlingsplatsen för provet( utlysta prov ).

 

Vid för stort antal anmälda hundar som har starträtt.

Fler än antalet domare eller tillgängliga provmarker. Rätt att starta sker genom lottning. Den hund som blir ”bortlottad” ena dagen skall då automatiskt bli garanterad start nästa dag. Lottning sker då bland de hundar som startat första dagen om övriga startplatser (andra dagen)

 

Start förmiddag respektive eftermiddag

Blir hund lottad på eftermiddag första dagen ( samt ”får” starta andra dagen ) så skall den starta på förmiddagen andra dagen. Om det finns möjlighet att starta fler hundar på förmiddag andra dagen, så skall lottning ske mellan första dagens förmiddagshundar.

Jaktprovsdomare (aktiva domare i lokalklubben) som anmält starthund

Denna hund skall ej kunna bortlottas, utan garanteras en start per dag !

 

Vid temperaturer av -20 grader och kallare inställes all jaktprovsverksamhet!

 

Ta chansen

Ta chansen att pröva din hund på rörliga prov då du själv kan välja mark och provdatum .

 

 

 

 

Utlysta jaktprov hösten 2013

 

24-25 aug. Kiruna/Vittangi

Anmälan: Johan Lehmivaara Kyrkog. 3 980 10 Vittangi

 

5-6 okt. Jokkmokk/Porjus Klubbmästerskap

Anmälan: Ove Sjöström Polhemsg. 3 983 33 Malmberget

 

19-20 okt. Jokkmokk/Porjus

Anmälan: Roger Strandelin Klarinettstigen 6 982 35 Gällivare

 

26-27 okt. Kiruna/Vittangi

Anmälan: Mats Thorneus Lärkv. 27 981 37 Kiruna

 

2-3 nov. Jokkmokk/Porjus

Anmälan: Jörgen Estholm Åkareg. 15 983 33 Malmberget

 

9-10 nov. Jokkmokk/Porjus

Anmälan: Jan Engman Forsv. 48 945 91 Norrfjärden

Regler och bestämmelser om jaktprov

Rörliga jaktprov

Medlem i SSF som vill pröva sin hund på rörligt jaktprov kan under hösten vända sig till provledarna, som lämnar anvisningar om anmälningsförfarande m.m

Provledare för rörliga jaktprov:

Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget tel. 0970/20208

Roger Standelin klarinettstigen 6 982 35 Gällivare tel. 0970/15229

Dessa två är även anmälningsmottagare för rörliga jaktprov.

För samtliga prov – ordinarie som rörliga – gäller följande:

Startavgiften är 400 kr per jaktprovsstart på utlysta prov. I samband med anmälan betalas samtidigt in 300 kr på bg 5937 – 0841 dock senast tio dagar före första provdag.

Startavgiften är 350 kr för ett rörliga prov. Här inbetalas 250 kr vid anmälningstillfället till bg 5937 – 0841. Rörliga prov: anmälan och betalning (250:-) senast 3 dagar före avsedd provdag.

Vid en anmäld hund betalar hundägaren den faktiska kostnaden..

Skriftlig anmälan som är bindande ( gäller utlysta prov ) skall vara poststämplad senast 14 dagar före första provdag.

 

OBS

! Vid inbetalningen skall det framgå vilket sorts prov det gäller samt vilken hund som skall prövas. Rörliga prov och utlysta prov hålls åtskilda, så anmäl till rätt sorts prov. OBS !

Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas eller att hunden blir sjuk, där veterinärintyg erfordras. Vid ej utnyttjande av erbjuden start vid rörligt jaktprov uttages en administrativ avgift på 100 kr/prov för att få utbetalt innestående avgift skall kontakt tages med kassör före 10/12-2010 annars tillfaller startavgiften klubben.

Bekräftelse om start:

Anmälande hundägare skall i samband med anmälan till utlyst prov uppge telefonnummer på vilket arrangören kan nå vederbörande för bekräftelse om start .

Lottning:

För närmare upplysningar om provledare och tidpunkt kontakta anmälningsmottagaren.

Turordning

Ordinarie och rörliga prov

Lokalklubbens egna hundar

Hundar från andra lokalklubbar

Hundar från Norden

D.v.s lokalklubbens egna hundar har företräde och går i första hand vid "överanmälan".

Obs !

Det åligger hundägaren att ha jakträtt eller löst träningskort för hunden inom provområdet och provdatumet.

Brukande av vapen vid jaktprov

Vapen får medföras oladdat på SSF/Övre Norrbottens jaktprov. Provobjekt får ej fällas under eller efter provet. Provledaren och domaren kan ge tillstånd att använda ( bruka ) vapnet om hundföraren har jakträtt på området – gäller mård, mink, räv samt mårdhund. Hund skall kopplas upp efter provets slut och hållas kopplad tills domaren avlämnats i hemmet ( rörliga prov ) eller vid samlingsplatsen för provet ( utlysta prov ).

Vid för stort antal anmälda hundar som har starträtt.

Fler än antalet domare eller tillgängliga provmarker. Rätt att starta sker genom lottning. Den hund som blir "bortlottad" ena dagen skall då automatiskt bli garanterad start nästa dag. Lottning sker då bland de hundar som startat första dagen om övriga startplatser (andra dagen)

Start förmiddag respektive eftermiddag

Blir hund lottad på eftermiddag första dagen ( samt "får" starta andra dagen ) så skall den starta på förmiddagen andra dagen. Om det finns möjlighet att starta fler hundar på förmiddag andra dagen, så skall lottning ske mellan första dagens förmiddagshundar.

Jaktprovsdomare som anmält starthund

Denna hund skall ej kunna bortlottas, utan garanteras en start per dag !

Vid temperaturer av -20 grader och kallare inställes all jaktprovsverksamhet

!

Ta chansen

Ta chansen att pröva din hund på rörliga prov då du själv kan välja mark och provdatum .