Styrelse för SSF Övre Norrbotten 2016

Ordförande: Roger Strandelin

Kassör: Michael Holmberg

Sekreterare: Kent Renlund

Kid-Benny Eriksson

Jörgen Estholm

Ersättare: Ove Sjöström, Mats Thorneus

 

Styrelsen SSF/ÖN

Ordf. Ove Sjöström

Polhemsg. 3 983 33 Malmberget tel: 0970-20208 mobil: 070-1302545 mail: ove.sjostrom62@gmail.com

Vice ordf. Roger Strandelin

Klarinettstigen 6 982 35 Gällivare tel: 0970-15229 mobil: 070-2626325 mail: strandelin1@telia.com

Kassör Michael Holmberg

Ytterv. 56 936 31 Boliden tel: 0910-580520 mobil: 070-67823746 mail: Michael.Holmberg@edskelleftea.se

Sekreterare Gunilla Falk

Pl. 601 962 99 Jokkmokk tel: 0971-31017 mobil: 070-5485254 mail: gunillafalk7@gmail.com

Jan Engman

 

Ersättare: Jörgen Estholm Kent Renlund

Lokalklubbens skribent: Kent Renlund

Jaktprovskommitté: Kent Renlund (sammankallande), Gunilla Falk och Mats Thorneus.

Utställningskommitté: Gerd Karlsson (sammankallande), Jan Engman och Gunilla Falk.

Pris & tävlingskommitté: Gunilla Falk (sammankallande), Kent Renlund och Jan Engman.

Utbildningskommitté: Kent Renlund (sammankallande), Michael Holmberg och MatsThorneus.

Valberedning: Anton Burman (sammankallande( John Aidanpää

Revisorer: Mats Thorneus (sammankallande) Fredrick Forsgren